Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Mảng tường sân khấu tổ chức sự kiện cũng được ốp đá Marble và gỗ trang trí

Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Both comments and trackbacks are currently closed.