Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Sảnh tổ chức sự kiện tầng hai

Công trình thi công tấm ốp giả đá marble tại trung tâm tổ chức sự kiện huyện Đông Anh

Both comments and trackbacks are currently closed.